فعالیت هلدینگ بین‌المللی یاقوت رویان در حیطه مسئولیت اجتماعی (CSR)

 

پرداختن به مسئولیت اجتماعی، خصوصاً در حوزه سلامت و بهداشت، همواره از اولویت‌های مهم «هلدینگ بین‌المللی یاقوت رویان» بوده است. یاقوت رویان معتقد است رسیدن به جامعه سالم و نیرومند مستلزم سلامت جسمی و روحی تک‌تک اعضای آن است و به همین نسبت «مسئولیت اجتماعی» نیز امری فراگیر است که همت جمعی و یاری عمومی جامعه را می‌طلبد.

آموزش، اطلاع‌رسانی، افزایش سطح آگاهی جامعه، درمان و پیشگیری از بیماری، بیماری‌های خاص، کودکان، تحصیل کودکان و محیط زیست سرفصل‌های اصلی CSR در شرکت بین‌المللی یاقوت رویان را تشکیل می‌دهند.

برخی از نهادها و سازمان‌هایی که یاقوت رویان در حیطه مسئولیت اجتماعی با ایشان همکاری می‌کند به شرح زیرند: